Ngày hôm qua 22/07/2014 trong văn phòng trung tâm của Google Webmaster, John Mueller đã nói rằng các kỹ sư của Google hiện đang trong quá trình cập nhật thuật toán Penguin (Thuật toán chim cánh cụt).

Đây là một tin tốt cho những người đã bị phạt bởi thuật toán Penguin lần trước, tính đến thời điểm này cũng đã trải qua 9 tháng kể từ ngày thuật toán Penguin được cập nhật gần nhất. Những website bị phạt bởi Penguin sẽ có cơ hội được trở lại trên bảng xếp hạng của Google (Nếu các SEOer/Webmaster của website đó đã có những thay đổi, sửa chữa mang tính tích cực cho các sai lầm về Anchor Text trong quá khứ).

Tuy nhiên nó cũng mang lại một hiểm họa lớn cho những website đang có nguy cơ bị phạt bởi thuật toán Penguin lần này.

Jonh Mueller nói về việc sắp tới thuật toán Penguin sẽ được cập nhật, tuy nhiên hơi nhọ là ông này không nói cụ thể là khi nào. Dưới đây là những gì ông ấy nói và kèm theo Video của đoạn tuyên bố này.

Some algorithms are a little bit more problematic in that we need to double check the data that they generate, for example the Penguin algorithm is something like that. So that is something that I believe has been almost 8-9 months or something like that. Some people probably know for sure.

That’s something I know the engineers are working on to kind of create an update to that as well. So that is definitely coming at some point. “

Penguin là thuật toán được Google đưa ra nhằm đánh vào các website lạm dụng các Anchor Text để lên top với từ khóa trên bảng xếp hạng của Google.

Lần cập nhật gần nhất của thuật toán Penguin là vào ngày 04 tháng 10 năm 2013. Đó là phiên bản thứ 5 của thuật toán này hay còn được gọi trong nội bộ của Google là Penguin 2.1