seo cơ bản Archive

Cách để tự tìm kiếm nguồn Link với Google

Google vốn là một cỗ máy tìm kiếm và vì thế nguồn baclink cho website chúng ta hoàn toàn sử dụng google để tự tìm được thêm những nguồn khác, thay vì chỉ dùng chung những danh sách mà người khác chia sẻ lại. Tất hiên chúng ta nên Kế Thừa và Phát Huy. Tại [&hellip

Read More...

Đôi điều dành cho những SEOer mới vào nghề.

Với những người mới bắt đầu bước vào nghề SEO thường khó định hướng được con đường đi của mình. Cần phải làm gì? Làm như thế nào thường rất mơ hồ nếu không học qua một khóa SEO hay được một SEOer đi trước chỉ dậy, truyền thụ kinh nghiệm. Mọi người thường đổ [&hellip

Read More...