Chương 367: Sức mạnh của Pallos Lục địa Versailles đã thay đổi. Đó là vì sự thành công của Weed trong quá khứ. Băng giá bao phủ phía bắc nơi đám Undead sinh sống đã biến mất và các thành phố được tìm ra. Giáo hội mới hình thành, nhiều công trình và thành phố [&hellip

Read More...